fbpx

Algemene Voorwaarden

CabrioRentEvents B.V.

Gedeponeerd bij Kamer van koophandel onder nummer: 67176100
Venlo 01 september 2017.

Beknopte samenvatting:

 • Verhuurder is CabrioRentEvents B.V. Huurder is een natuurlijk persoon of een rechtspersoon.
 • Arrangement: Al hetgeen beschreven en middels een handtekening van de bevoegde personen bevestigd is in de reserveringsbevestiging tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
 • Elk voorstel van Cabriorentevents B.V. is vrijblijvend en pas bindend nadat huurder het voorstel door middel van een reserveringsbevestiging heeft aanvaard en de factuur is betaald.
 • Per auto moet een waarborgsom van € 250,00 voor vertrek worden voldaan. Deze waarborgsom wordt direct na het inleveren van de auto terugbetaald.
 • De huurder zal het voertuig met een volle brandstoftank ontvangen. De huurder levert bij beëindiging van de huurovereenkomst de auto in met een volledig gevulde brandstoftank.
 • De huurder moet bij het maken van de reservering en ten tijde van het beschikbaar stellen van het voertuig in Nederland een kopie van een geldig rijbewijs overleggen dat vereist is voor het besturen van het voertuig, evenals een kopie van het identiteitsbewijs en indien relevant van de coachpas. De documenten dienen in een voor de verhuurder begrijpelijke taal (Nederland, Engels of Duits) te zijn opgemaakt.
 • Tijdens de gebruiksduur van de voertuigen mag door de bestuurder(s) en de eventuele coach niet meer alcohol worden genuttigd dan de wet in de te bezoeken landen is toegestaan. De overtreding van deze regels en de eventuele gevolgen van deze overtredingen is geheel ter verantwoordelijkheid van de bestuurder(s) en kan Cabriorentevents B.V. voor de overtreding en de gevolgen daarvan niet bij wet of in persoon aansprakelijk worden gesteld.
 • Bij annulering van de overeenkomst door de huurder zal verhuurder een gedeelte van het reeds betaalde bedrag aan de verhuurder inhouden. De restitutie is onderhevig aan vermeerdering en/of vermindering met de aan Cabriorentevents B.V. in rekening gebrachte kosten door gecontracteerde toeleveranciers, artiesten, sprekers en bij de organisatie/productie in de opdrachtbevestiging betrokken personen in opdracht van Cabriorentevents B.V.
 • Alle door verhuurder verhuurde voertuigen zijn WA-CASCO verzekerd met inzittendenverzekering. Ter beperking van het resterende aansprakelijkheidsrisico van verhuurder kan huurder aanvullende aansprakelijkheid voor schade afkopen vanaf een overeen te komen eigen risico. De hoogte van het eigen risico per schadegeval wordt in de huurovereenkomst overeengekomen.
 • De huurder is onbeperkt aansprakelijk voor schendingen van verkeers- en administratieve voorschriften, sancties, boetes en andere gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van het voertuig.
 • Bevoegde rechterlijke instantie, schriftelijke vorm
  1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. De bevoegde rechter is de rechter te Roermond, tenzij de huurder een consument is in welk geval de door de wet aangewezen rechter bevoegd is.

De volledige leveringsvoorwaarden vind u in in deze bijlage (PDF) Algemene voorwaarden 01-09-17 Cabriorentevents b.v..

Heb je nog vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen of stel je vraag per email.

Scroll to Top

Doe jezelf een plezier!

Blijf op de hoogte van onze bijzondere arrangementen …

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel je vraag

Antwoord binnen 1 werkdag.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Supertrots!

Wij zijn supertrots met deze mooie beloning van onze klanten! Om te kunnen doen wat we het liefste doen; onze klanten een geweldige dag of vakantie bezorgen!

Op Tripadvisor …

Doe jezelf een plezier!

Blijf op de hoogte van onze bijzondere arrangementen …

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.