fbpx

Privacybeleid

Privacyverklaring

Uw privacy is zeer belangrijk voor CabrioRentEvents (hierna ook ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’). CabrioRentEvents is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in autoreizen met een cabrio binnen Europa.

In deze Privacyverklaring leggen we uit hoe we de verzamelde gegevens met betrekking tot de Website en de Diensten verzamelen, opslaan en gebruiken. Mocht u opmerkingen of vragen hebben met betrekking tot deze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

Door het bezoeken of gebruiken van de Website en/of de Diensten stemt u in met deze Privacyverklaring en geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verzamelen, op te slaan, te gebruiken en te publiceren, zoals vermeld in deze Privacyverklaring.

Wij behouden het recht voor om deze Privacyverklaring met redelijke tussenpozen aan te passen. Gelieve hem daarom regelmatig opnieuw te lezen. Als u de Website en/of de Diensten blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u de veranderingen in deze Privacyverklaring hebt aanvaard. Alle gedefinieerde termen in de Privacyverklaring hebben dezelfde betekenis als volgens de definitie in de Voorwaarden.

 

INDIEN U DEZE PRIVACYVERKLARING NIET AANVAARDT EN/OF ER NIET MEE INSTEMT, DIENT U HET BEZOEK AAN EN/OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN DE DIENSTEN TE STAKEN.

 

 

1. Verzamelen van gegevens

Wanneer u de Website gebruikt, verzamelen wij vanaf allerlei bronnen gegevens die verband houden met u en met uw gebruik van onze Diensten.

Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen

Gegevens die u bewust met ons deelt. Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen als u deze bij ons indient door een formulier in te vullen op de Website en Gebruikerscontent in ongeacht welke vorm aan ons door te sturen.

Gegevens die wij indirect of passief van u verzamelen via het gebruik van de Website en/of de Diensten

 • Loggegevens. We verzamelen automatisch gegevens en slaan deze automatisch op in technische (log-)bestanden, die kunnen bestaan uit het volgende:
 • IP-adressen
 • Domeinnamen
 • Types browser of telefoon
 • Crashmeldingen / gebruikersstatistieken
 • Cookies
 • Apparaatgegevens. Wij kunnen apparaatspecifieke informatie verzamelen zoals uw hardwaremodel, de versie van het besturingssysteem, unieke apparaatidentificatiecodes en mobiele netwerkinformatie waaronder het telefoonnummer.
 • Doorverwijzingsgegevens. Als u de Website vanaf een externe bron (zoals een link op een andere website of in een e-mail) bezoekt, slaan wij informatie op over de bron van waaruit u naar ons bent doorverwezen.
 • Locatiegegevens. Als u de Diensten en/ofde Website gebruikt, kunnen wij informatie verzamelen en verwerken over uw feitelijke locatie, zoals door een mobiel apparaat verzonden GPS-signalen. Wij kunnen gebruikmaken van verschillende technologieën om een locatie te bepalen, zoals sensorgegevens vanaf uw apparaat die, bijvoorbeeld, informatie kunnen geven over wifi-accesspoints in de nabijheid. We kunnen locatiegegevens gebruiken en opslaan om onze Diensten te verbeteren en op maat te maken, bijvoorbeeld om u informatie te geven over gaming-events bij u in de buurt. U kunt de locatiediensten voor uw mobiele apparaat te allen tijde in- of uitschakelen.

2. Doeleinden / Gebruik

Wij verzamelen en gebruiken de in artikel 1 vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de Website en/of de Diensten aan u te leveren;
 • om met u te communiceren over de Diensten;
 • om het gebruik van de Website en/of de Diensten mogelijk te maken ;
 • om ondersteuning te bieden wanneer u contact met ons opneemt;
 • om Gebruikerscontent op de Website te ontvangen en te publiceren;
 • om onze Diensten te beheren;
 • dit betekent dat wij de Diensten monitoren door intern (statistische) analyses uit te voeren op alle verzamelde gegevens om gebruikersgedrag en trends te analyseren en te meten;
 • om het aantal Gebruikers te meten voor statistische doeleinden en om inzicht te krijgen in de diversiteit van alle Gebruikers wat betreft hun leeftijd, opleiding, interesses etc.;
 • om de Diensten te onderhouden door de Diensten veilig (om onze Gebruikers te beschermen) en operationeel te houden, met inbegrip van screening op phishing-activiteiten, spam en fraude;
 • om Partners informatie te geven over gebruikers vande Website in de vorm van geaggregeerde statistische gegevens en het aantal weergaven van en kliks op de door de Partner op de Website gepubliceerde Content;
 • om de Diensten te verbeteren en nieuwe Diensten te ontwikkelen;
 • om (statistische) analyse uit te voeren op de verzamelde gegevens en metingen teneinde  functies/elementen te evalueren of nieuwe functies/elementen te ontwikkelen;
 • om u over de Diensten te informeren, bijvoorbeeld door u op de hoogte te stellen van aankomende veranderingen of verbeteringen;
 • om klachten te behandelen en op te lossen die u zou kunnen hebben over het gebruik van de Website of de Diensten, met inbegrip van alle aanverwante diensten in dit opzicht;
 • om marketing- en verkoopactiviteiten uit te voeren met betrekking tot (nieuwe) Diensten;
 • wij sturen u onze nieuwsbrieven/updates als u zich hebt aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 • om aan alle wettelijke eisen te voldoen;
 • om te reageren op juridische of wettelijke verzoeken;
 • om schade te voorkomen door mogelijk onwettige activiteiten op te sporen en in dit opzicht actie te ondernemen;
 • om onze Algemene Voorwaarden te handhaven .

3. Derden

 • We delen de in artikel 1 vermelde gegevens uitsluitend met, en maken deze uitsluitend bekend aan, derden zoals vermeld in deze Privacyverklaring.
 • Wanneer wij ons bedienen van externe dienstverleners die ons helpen de diensten aan u te verlenen, delen wij uw gegevens en maken wij deze bekend, maar uitsluitend voor zover dit nodig is om de dienstverlener in staat te stellen zijn diensten voor ons te verrichten, zoals onder andere het verlenen van diensten als hosting-dienstverlener, mail-dienstverlener, tools voor het analyseren van internetverkeer.
 • Wij kunnen onze (potentiële) Partners informatie verstrekken over bezoekers aan en (de diversiteit van) Gebruikers van de Website in de vorm van geaggregeerde statistische gegevens met inbegrip van het aantal weergaven van en kliks op de arrangementen en Content in het algemeen.
 • Wij kunnen Partners van tijd tot tijd of op verzoek informatie geven over Gebruikers van de Website in de vorm van geaggregeerde statistische gegevens en het aantal weergaven en alle informatie over hoe hun bedrijf en aanverwante Content worden weergegeven met inbegrip van het aantal kliks op de Content die door de Partner opde Website gepubliceerd worden.
 • Wij kunnen uw informatie bekendmaken zoals dit bij wet vereist of toegestaan is of wanneer wij van mening zijn dat bekendmaking nodig is om onze rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, en/of te voldoen aan een aan ons betekend(e) gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere juridische procedure.
 • Bovendien kunnen wij uw persoonsgegevens alleen delen en bekendmaken nadat wij daarvoor uw toestemming hebben gekregen door een duidelijke, bevestigende handeling, of door de gegevens volledig te anonimiseren en dusdanig te aggregeren dat u of andere Gebruikers niet meer geïdentificeerd kunt of kunnen worden.

4. Inzage / Correctie

U hebt het recht uw persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren en aan te passen. Wij reageren binnen 30 dagen en nadat wij uw identiteit geverifieerd hebben op verzoeken tot inzage, wijziging, correctie, aanvulling of verwijdering van persoonsgegevens.

5. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard als noodzakelijk is om de doeleinden / het gebruik zoals bedoeld in artikel 2 te verwezenlijken. Dit betekent in het algemeen dat wij uw gegevens gedurende 1 jaar bewaren.

Wij spannen ons er voor in om te voldoen aan verzoeken tot vernietiging en verwijdering van persoonsgegevens, tenzij de gegevens op basis van wettelijke vereisten of doeleinden bewaard dienen te blijven.

Alle gegevens worden vernietigd/verwijderd overeenkomstig alle wettelijke eisen en onze Privacyverklaring.

6. Beveiliging

Wij spannen on tot het uiterste in om passende, technische en organisatorische maatregelen te treffen om gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen omvatten een passend niveau van bescherming, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Hoewel wij ons inspannen de gegevens te beveiligen, kunnen we niet alle beveiligingsrisico’s die verbonden zijn met de verzamelde gegevens uitsluiten en kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld voor toegang tot of gebruik van de gegevens door onbevoegden.

Wij adviseren u te allen tijde (voorzorgs-)maatregelen te treffen om uw eigen gegevens te beschermen, onder meer door wachtwoorden regelmatig te wijzigen en kritisch te kijken naar de instellingen en toestemmingen.

7. Cookies / Analytics / Sociale media

 • Cookies zijn gegevenspakketjes die wij voor registratiedoeleinden via uw internetbrowser op uw apparaat plaatsen. Het is mogelijk dat soortgelijke technologieën, zoals ‘web beacons’, worden gebruikt om geaggregeerde Website-bezoekgegevens te verzamelen.
 • Cookies en soortgelijke technologieën kunnen worden verstrekt door Partners of door externe dienstverleners en kunnen het verzamelen en tracken van bepaalde gegevens en informatie met betrekking tot de kenmerken en activiteiten van bezoekers op onze Website omvatten. Wij kunnen gegevens, waaronder persoonsgegevens, aan bepaalde van deze Partners of aan externe dienstverleners bekendmaken teneinde deze diensten te verkrijgen.
 • Een van deze dienstverleners is Google Analytics. Meer informatie over hoe Google Analytics uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt is op hun website te vinden.
 • De Website en/of de Diensten kunnen sociale media-functies of widgets bevatten, zoals de Vind ik leuk-knop op Facebook. Door het gebruik van deze functies kunnen deze externe dienstverleners mogelijk uw IP-adres achterhalen, detecteren welke pagina u bezoekt op onze Website, en een cookie instellen om te zorgen dat de functie naar behoren werkt. Op uw interactie met deze functies is het privacybeleid van de derde die ze levert van toepassing.
 • Via uw browserinstellingen kunt u ervoor kiezen alle cookies of alleen bepaalde soorten cookies te wissen en blokkeren. Als u er echter voor kiest om cookies te blokkeren of wissen, kan dit van invloed zijn op de functionaliteit van de Website en/of de Diensten.

8. Leeftijd

Door gebruik te maken van de Diensten en/of de Website bevestigt Gebruiker 16 (zestien) jaar of ouder te zijn. Indien Gebruiker jonger is dan 16, dient Gebruiker in dit opzicht toestemming te hebben van zijn/haar ouders of voogd. Gebruiker verklaart 16 jaar of ouder te zijn of toestemming van zijn/haar ouders of voogd te hebben voor het gebruik van de Diensten en/of de Website.

Heb je nog vragen?
Bekijk de veelgestelde vragen of stel je vraag per email.

Scroll to Top

Doe jezelf een plezier!

Blijf op de hoogte van onze bijzondere arrangementen …

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stel je vraag

Antwoord binnen 1 werkdag.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Supertrots!

Voor het derde jaar op rij mochten we deze mooie beloning van onze klanten ontvangen! Om te kunnen doen wat we het liefste doen; onze klanten een geweldige dag of vakantie bezorgen!

Op Tripadvisor …

Doe jezelf een plezier!

Blijf op de hoogte van onze bijzondere arrangementen …

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
Cabriorentevents logo

ik wil een offerte

Hoe werkt het?

Verstuur je offerte aanvraag via dit formulier. Geef een zo compleet mogelijke beschrijving van je wensen.

Als je offerte aanvraag succesvol is verstuurd, ontvang je een ‘automatisch bericht van ontvangst’ in je mailbox. Geen bericht ontvangen? Check je spambox of bel ons.

Je ontvangt onze offerte  voor het arrangement waarvoor je die hebt aangevraagd.

Vaak bellen we je eerst op het opgegeven telefoonnummer om je wensen persoonlijk door te spreken. Dan weten we precies wat je wilt. Op basis van je wensen maken we onze offerte en sturen die naar het opgegeven email adres.

Is onze offerte akkoord, dan bevestig je dit per email. Je ontvangt daarna een Reserveringsbevestiging van CabrioRentEvents. Je boeking van het arrangement is dan definitief.

Als je de Reserveringsbevestiging hebt ontvangen, krijg je daarna per email ook de factuur toegestuurd. Het volledige bedrag dient vooraf te worden voldaan.

Bekijk onze leveringsvoorwaarden voor meer informatie.

Je komt de cabrio(s) halen op het afgesproken tijdstip. De koffie staat voor je klaar! Nog even de borg betalen (bij voorkeur cash in een envelop) en je bent er helemaal klaar voor!

Als je de auto terug komt brengen zonder schade en/of gebreken, krijg je de waarborgsom direct terug!

Mooi weer garantie!!

Arrangementen van een dag of dagdeel vallen onder onze mooi weer garantie. Lees meer.

Binnen 1 werkdag reactie!

Je ontvangt binnen 1 werkdag een email of telefoontje. Check je spamfolder als het langer duurt!

Cabriorentevents logo

Ik wil een DAGTOCHT BOEKEN *

* Boekingen onder voorbehoud van beschikbaarheid van aantal cabrio’s op gewenste data.

Hoe werkt het?

Verstuur je boeking via dit formulier. Je hoeft niet direct te betalen. Je ontvangt eerst een offerte en als die akkoord is, volgt de factuur.

Als je boeking succesvol is verstuurd, ontvang je een ‘automatisch bericht van ontvangst’ in je mailbox. Geen bericht ontvangen? Check je spambox of bel ons.

Je ontvangt onze offerte  voor het arrangement waarvoor je die hebt aangevraagd.

Vaak bellen we je eerst op het opgegeven telefoonnummer om je wensen persoonlijk door te spreken. Dan weten we precies wat je wilt. Op basis van je wensen maken we onze offerte en sturen die naar het opgegeven email adres.

Is onze offerte akkoord, dan bevestig je dit per email. Je ontvangt daarna een Reserveringsbevestiging van CabrioRentEvents. Je boeking van het arrangement is dan definitief.

Als je de Reserveringsbevestiging hebt ontvangen, krijg je daarna per email ook de factuur toegestuurd. Het volledige bedrag dient vooraf te worden voldaan.

Bekijk onze leveringsvoorwaarden voor meer informatie.

Je komt de cabrio(s) halen op het afgesproken tijdstip. De koffie staat voor je klaar! Nog even de borg betalen (bij voorkeur cash in een envelop) en je bent er helemaal klaar voor!

Als je de auto terug komt brengen zonder schade en/of gebreken, krijg je de waarborgsom direct terug!

Mooi weer garantie!!

Arrangementen van een dag of dagdeel vallen onder onze mooi weer garantie. Lees meer.

Binnen 1 werkdag reactie!

Je ontvangt binnen 1 werkdag een email of telefoontje. Check je spamfolder als het langer duurt!